Tag: A Class

Mercedes Benz A ClassMercedes Benz A Class

ปัจจุบันในกลุ่ม Mercedes Benz A Class ระดับเริ่มเป็นรถยนต์คอมแพคซาลูนร่วมยุค – รถยนต์ที่หวนคิดถึงรถยนต์แบรนด์ 190 ของผู้สร้างรถยนต์ชนชาติเยอรมัน 190 รุ่นยอดนิยมในกลุ่ม C-Class saloon ในตอนนี้เมื่อตอนต้นปีให้หลัง ทศวรรษ 1990 A เอคลาส saloon ...