Tag: Fiat Ducato

Fiat DucatoFiat Ducato

เมื่อหลายคนนึกถึง Fiat จิตใจของพวกเขาอาจกระโดดไปที่รถยนต์อิตาลีขนาดเล็กและทันสมัยอย่างรุ่น 500 หลายคนอาจหนีไม่พ้นที่บริษัทเดียวกันจะสร้างรถตู้ขนาดใหญ่ในรูปทรงของ Fiat Ducato คนเหล่านี้ไม่ค่อยรู้ว่า Ducato เป็นหนึ่งในรถตู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปและเป็นม้ามืดของภาครถตู้ขนาดใหญ่ตั้งแต่การปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดในช่วงกลางของทศวรรษที่ผ่านมา ในสหราชอาณาจักรควรพิจารณาเป็นทางเลือกแทน Ford Transit และ Mercedes-Benz Sprinter ที่คุ้นเคยมากกว่า มันมีทางเลือกมากมายพอ ๆ กัน ...