Tag: Kia Niro Plus

Kia Niro Plus ใหม่ แดนกิมจิ

Kia Niro Plus ใหม่ แดนกิมจิ Kia Niro Plus ใหม่ แดนกิมจิ

Niro Plus มีพื้นฐานมาจาก Niro รุ่นก่อน และจะเริ่มให้บริการในเกาหลีใต้ในขั้นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนขับแท็กซี่และเรียกรถ Kia Niro Plus มีพื้นฐานมาจากรุ่นแรกของแบรนด์SUV แบบไฮบริดและไฟฟ้า Kia ออกแบบไนโร พลัส ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริการเรียกรถแท็กซี่และบริการเรียกรถ เป็นส่วนหนึ่งของการขยาย Kia ไปสู่ยานพาหนะที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับกลุ่มนี้ภายในปี ...