Tag: Tesla

Tesla Model 3Tesla Model 3

Tesla Model 3 ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างประสิทธิภาพ ระยะการขับขี่ และราคาที่เข้าถึงได้ Tesla Model 3 ปี 2022 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบสนองทุกความต้องการ เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสมรรถนะ—และคล่องตัว ซึ่งหมายความว่า Model 3 เป็น EV ที่ผู้รักการขับขี่อย่างเราสามารถแซงหน้าได้ ระยะการขับขี่นั้นน่าประทับใจ ...